Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.friha.cz a www.magnetky.friha.cz. Veškeré smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb) a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.

1. Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a smlouvu lze považovat za uzavřenou úhradou fakturované částky na náš účet a dále odesláním zboží na adresu kupujícího. Od tohoto momentu se musí kupující i prodávající řídit dále uvedenými obchodními podmínkami. Objednávka je po potvrzení archivována jako kupní smlouva. Objednávku lze učinit: elektronickou poštou, přijaté objednávky jsou závazné.

1.1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

1.2. V případě že se dodané podklady neshodují se zadáním v poptávce a výslednou cenou, vyhrazuje si prodejce zákazníka kontaktovat s upřesněním objednávky, případně jejím zamítnutím bez jakékoliv další náhrady.

1.3. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

1.4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

1.5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

2. Možnosti platby

Objednávky s položkami osobní povahy je nutné uhradit předem, nelze je zasílat na dobírku. Mezi položky osobní povahy patří zakázkově vyráběné produkty dle individuálního požadavku kupujícího. Mezi ty například patří obrazy z vlasní fotografie a další produkty zhotovené podle zadání kupujícího.

2.1. Platba bankovním převodem

Pokud vyberete tento způsob platby, můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet těmito způsoby. Variabilní symbol je shodný s číslem Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Objednávka bude zadána do výroby po obdržení platby v plné výši na náš účet viz. odstavec 3.

2.1.1. bankovním převodem z Vašeho účtu

2.1.2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet pod variabilní symbol shodným s číslem Vaší objednávky

3. Bankovní spojení

3.1. Číslo účtu 215119703/0600 ( dále „náš účet“ ) vedený u MONETA Money Bank, a.s.

4. Dodací podmínky

4.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty. Zásilky odesílané jako služba Doporučené psaní za 75 Kč. Uvedené ceny poštovného jsou včetně balného a 21%DPH.

Zásilky s větším rozměrem, který nespadá ani do jedné z kategorií jsou kalkulované individuálně. Cena je zákazníkovi sdělena po úplné specifikaci objednávky.

Dobu dodání pošta garantuje do dvou pracovních dnů od podání zásilky. V případě, že u objednávky uvedete číslo mobilního telefonu, bude vás Česká pošta informovat o doručení zásilky. Objednávky obvykle odesíláme do tří pracovních dní, ale vymezujeme si právo na prodlevu.O termínu expedice však budeme vždy včas informovat. Potom je odeslání posunuté na nejbližší pracovní den. Uzávěrka pro odeslání objednávek ve čtvrtek platí pro objednávky doručené do úterý 23:59 tentýž týden a v případě platby předem převodem i uhrazené (platba musí být připsána na účet Prodejce). Ke každé dodávce zboží bude přiložena faktura, která slouží současně jako dodací a záruční list.

5. Dodané podklady

5.1. K jednotlivým objednávkám připojuje objednatel vlastní výrobní podklady.

5.2. Odesláním objednávky a potvrzením souhlasu s VOP potvrzuje objednatel oprávněni manipulovat s přirozenými soubory.

5.3. U objednávek magnetek nebo obrazů připojuje objednatel vlastní obrazové podklady. Soubory musí byt ve formátu vhodném ke zracování. Nahráním fotografie do formuláře pro přípravu objednatel prohlašuje autorské právo k manipulaci s obrazovým podkladem. Dodavatel nenese odpovědnost za případné právní dopady související s dodanými podklady.

5.4. Kvalitu obrazového podkladu nahraného do formuláře pro přípravu v průběhu zpracování kontroluje objednávkové prostředí podle interně nastavených kritérii. Pokud není nahraný soubor pro zvolený formát nebo typ obrazu dostatečný, bude objednatel upozorněn s návrhem řešení. Soubory jsou v okamžiku umístění do objednávkového prostředí uloženy na primární server. V některých případech muže být pro výpočet použit sekundární server. Soubory uložené na server jsou uchovány po dobu potřebnou k realizaci objednávky. Po realizaci objednávky jsou soubory ze serveru smazány. U nerealizovaných objednávek jsou soubory bez jakékoliv další manipulace smazány při nejbližší revizi serveru.

5.5. U objednávek odeslaných i přes upozorněni na nízkou kvalitu obrazového podkladu bude informace o nízké kvalitě obrazového podkladu uvedena v objednávkové e-mailu. Nízká kvalita obrazového podkladu není důvodem pro storno objednávky. Dodavatel může objednatele upozornit na nízkou kvalitu obrazu a vyzvat k dodání nového obrazového podkladu. To nemusí být objednatelem akceptováno. Objednatel vytvoří novou objednávku s novým obrazovým podkladem o dostatečně kvalitě a do pole poznámky v objednávkovém formuláři uvede text storno a číslo původní objednávky. Původní objednávka je tak stornována a nahrazena novou.

6. Reklamace

6.1. Reklamaci nelze uznat u objednávky, kde jsou dodané podklady v rozporu s technickými požadavky na dodané podklady nebo byl objednatel v průběhu objednávky upozorněn na nedostatečnou kvalitu podkladů a i přesto objednávku provedl.

6.2. Mechanicky poškozené produkty vykazující známky poškození při přepravě neodkladně reklamujte u přepravce a o reklamaci a typu poškozeni informujte dodavatele.

6.3. Mechanicky poškozené produkty, které nevykazují známky poškozeni při přepravě reklamujte neodkladně u dodavatele s popisem poškozeni.

6.4. Záruční doba dodaných produktů je 2 roky od dodání.

6.5. Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

7. Avízo o dokončení a nevyzvednuté objednávky

7.1. Informace o dokončení objednávky je odeslána na e-mail uvedený v objednávce. U objednávek s expedicí odesílkou je na e-mail uvedený v objednávce odeslané podací číslo zásilky a název přepravce. Přepravce může navíc potvrdit informaci o převzetí zásilky do přepravy nebo informaci o doručování zásilky zaslat kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce nebo na mobilní telefonní číslo uvedené v objednávce formou SMS.

7.2. Nevyzvednuté objednávky u osobního odběru upomínáme e-mailem, telefonicky, případně formou SMS na kontakt uvedený v objednávce. Pokud ani po upomenutích nedojde k vyzvednutí objednávky do 90 dnů po zaslání výzvy k vyzvednutí je objednávka bez nároku kupujícího na finanční nebo jinou náhradu vyrovnání skartována.

7.3. Nevyzvednuté objednávky s expedicí odesílkou bez dobírky je nutné převzít dle instrukcí přepravce. Pokud ze strany kupujícího nedojde k vyzvednutí nebo převzetí zásilky ve lhůtě stanovené přepravcem a je prodávajícímu vrácena, je kupující kontaktován prostřednictvím e-mailu a telefonicky na číslo resp. e-mailovou adresu uvedené v objednávce, s informací o opětovném odeslání objednávky. Náklady vynaložené k opětovnému odeslání zásilky tj. poštovné ve stejné výši a navíc manipulační poplatek ve výši 80 Kč vč. 21%DPH jsou fakturovány elektronickou formou na e-mail uvedený v objednávce a po uhrazení faktury je zásilka opětovně odeslána. Tento postup platí pro každý další případ, kdy je zásilka vrácena prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zásilky kupujícím. Zásilku lze také po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího převzít osobně na adrese provozovny a platí podmínky uvedené v bodě 7.2.

8. Ochrana údajů

8.1. Osobní údaje Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
8.2. Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

9. Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.