• Soubor
  • Import souboru(Ctrl+O)
  • Vymazat vše(Ctrl+E)
  • Uložit do mých návrhů(Ctrl+S)
  • Uložit jako soubor(Ctrl+Shift+S)
 • Vzory

   Moje návrhy

   • Všechny kategorie
   • Category #1
   • Nová kategorie
  • Tisk

    Návrh tisku

  • Nápověda
   • Quick help

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Custom help content
   • Custom help content 2
   • Custom help content 3
   • Custom help content 4
   • Copyright © 2017-2019 Lumise Inc.
    All Rights Reserved.

    Powered by Lumise version 1.9

  • Shop
  • Zpět
  • Opakovat
  • Design
  • Produkt
  • Vaše fotografie
  • Text
  • Tvary
  • Vrstvy
  • Kreslení
  • Nálepky
    Více
  Klikněte sem nebo přetáhněte obrázky sem

   Klepnutím nebo tažením přidáte text

    Volný režim kreslení

     Tipy: Kolečko myši na plátně rychle mění velikost štětce
     • Začněte navrhovat přidáním objektů z levé strany
     • Všechny vybrané objekty jsou seskupeny | Oddělit?
     • Seskupit objekty Seskupí polohu vybraných objektů
      • Možnosti výplně

      • Vytvořte QRCode
      • Možnosti
       • Automaticky zarovná polohu aktivního objektu s jinými objekty
       • ON: Ponechte všechny aktuální objekty a připojte šablonu do
        OFF: Před instalací šablony vymažte všechny objekty
       • Namísto vytvoření nového nahradí vybraný obrazový objekt
      • Nahrazení obrázku
      • Oříznutí
      • Maska
       • Vyberte vrstvu masky

      • Odstranit pozadí
       • Odstranit pozadí

       • Hluboko:

       • Režim:

      • Filtry
       • Filtry

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Jas:

       • Sytost:

       • Kontrast:

      • Vymazat filtry
      • Klepnutím na ikonu a tažením myši zahájíte kreslení „-“ Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCode text
      • Možnosti výplně
       • Možnosti výplně

        • Transparentní:

        • Šířka tahu:

        • Barva tahu:

       • Seskupení pozice
       • Uspořádat vrstvy
       • Pozice
        • Poloha objektu

         Zamknout polohu objektu:

        • Střed svislý
        • Vlevo nahoře
        • Horní centrum
        • Vpravo nahoře
        • Střed vodorovně
        • Uprostřed vlevo
        • Střední centrum
        • Střední doprava
        • Stisknutím ← ↑ → ↓ se přesunete o 1 px,
         Stisknutím klávesy SHIFT se přesunete o 10 pixelů
        • Dole vlevo
        • Spodní centrum
        • Vpravo dole
       • Transformace
        • Otočit:

        • Šikmo X:

        • Šikmo Y:

        • Převrátit X:
         Překlopte Y:

         Volná transformace stisknutím SHIFT ⤡

       • Rodina písem
       • Upravit text
        • Upravit text

        • Velikost písma:

        • Mezery mezi písmeny

        • Výška řádku

       • Textové efekty
        • Textové efekty

        • Radius

        • Mezery

        • Křivka

        • Výška

        • Offset

        • Trident

       • Zarovnání textu
       • Velká / Malá písmena
       • Hmotnost písma tučně
       • Kurzíva stylu textu
       • Text podtržení

       Please select a product to start designing

       Scroll to zoom